Kvadratni čelik

Pakovanje: u paketima 2 do 2,5 mt