Svetlovučena žica

Proizvodi se u dimenzijama fi 1,8 do 6,0 mm Pakovanje: u koturu od 150 kg i vise prema zahtevu kupca u sipkama prema zahtevu kupca.