Žarena žica

Pravi se od svetlo vučene žice, prekidne tvrdoće od 800 – 1200 N/mm2.
Prečnik žice je od 1.2 – 4.2mm.
Isporučuje se u buntovima (koturovima) od 150kg.