ALSIKO doo

Ugradite kvalitet!

Od 2012 godine proizvodimo: armaturne mreže, binor nosače i obradjeni betonski čelik za potrebe građevinarstva.