Hladno oblikovani čelik u koturu

Tehnološkim postupkom hladnim valjanjem sa i bez orebravanja, ulazna sirovina se kondicionira do potrebnih mehaničkih karakteristika definisanim standardom SRPS EN 10080:2008. Alsiko proizvodi orebrenu i glatku žicu za primenu u građevinarstu prečnika od ∅4.0 do ∅12.0.