Toplovaljana žica

Žica se prodaje u koturovima od ø 5,5mm do ø 14mm i u sipkama 5,5-14 mm isecenim na 6 m.